Авторско право върху периодични издания


Авторско право върху портрети: “авторско право върху произведение на изобразителното изкуство или произведение на фотографията, представляващо портретно изображение на друго лице, принадлежи на автора на произведението...
 

Авторско право


Обектите на авторското право се определят от ЗАП и сродните му права. В една от разпоредбите на този закон е дадена следната дефиниция: обект на авторско право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат...
 

Закон за защита на потребителите


Според ЗЗП, всяка договорка, според която потребител предварително се отказва от правата си, предоставени от закона е нищожна. Правото на потребителя да получава информация относно закупуваната стока или услуга (цена, състав, срок на годност...
 

Патентно проучване


Целта на патентния анализ е проучване на заявителската и регистрационна активност за патенти на корпорация. Предмет на патентния анализ. Предмет на настоящия патентен са заявените и регистрирани патенти...
 

Нарушени права върху обекти на индустриалата собственост


Собствеността върху всеки от посочените обекти е законово регламентирана - закрилата им се подчинява на разпоредбите в Закона за патентите....
 

Поява и развитие на обективното патентно право


Изобретения в днешния смисъл на думата, т.е. нови, неочевидни и промишлено приложими решения на технически задачи, безспорно са се появявали още в древността...
 

Защита на авторските права в интернет pro


За обхвата на авторското право може да се получи представа, ако погледнем различните видове творби, които са включени в сегашния закон за авторското право...
 

Защита на авторските права в интернет pro


Авторското право се простира върху произведения на науката, литературата и изкуството, резултат от интелектуална творческа дейност на човек, под каквато и да е форма, независимо от предназначението и достойнството на произведението...
 

Правата в интернет пространството


Авторското право в Интернет. Пиратството в Интернет. Обекти и субекти на авторското право...
 

Авторското право и кражбата на музика и филми в интернет


С масовото навлизане на интернет в домовете на обикновения потребител точенето на музикални и филмови файлове се превръща в сериозен проблем за тaзи индустрия...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Изобретателско, авторско и патентно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент